2008-2011 Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

3 kadencje jako Starosta Opatowski

Od 1990 roku – praca w samorządzie

Od 5 lat Radny Sejmiku i Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Dialog i relacje międzyludzkie

Przez 25 lat pracy w samorządzie różnego szczebla nauczyłem się bardzo wiele i zaobserwowałem wiele zjawisk. To doświadczenie przyniosło mi przekonanie, że zawsze najważniejsza jest bezpośrednia rozmowa, kontakt, dialog – że to jest ta prawdziwa podstawa dobrych relacji międzyludzkich i pierwszy krok do owocnej współpracy. Wykorzystanie mediów, nowych technologii, telefonów, komputerów, jest ważne i potrzebne, jednak pamiętajmy, by nie zamykać się na prawdziwą, szczerą rozmowę z drugim człowiekiem.

Ja rozmawiam z ludźmi, ludzie rozmawiają ze mną – środowiska gmin, powiatów są na tyle małe, że zawsze warto tak zorganizować pracę, by w planie działań było miejsce na spotkanie z tymi, dla których to wszystko tak naprawdę robimy. Staram się być zawsze otwarty na dialog.

Wiedza i doświadczenie

Moje doświadczenie i wiedza, którą dzisiaj oferuję regionowi świętokrzyskiemu to także świadomość naszych mocnych i tych trochę słabszych punktów. Nie bójmy się pochwalić tym, co mamy najlepszego. Możemy być dumni z naszego świętokrzyskiego sektora spożywczego – to co udało nam się wprowadzić do naszych założeń, to nowoczesny sektor spożywczy rozumiany jako wytwarzanie, towarowość i przetwórstwo i wszystko co się z tym wiąże. Bardzo mocną stroną naszego regionu jest też obszar turystyki, która powoli staje się jedną z mocniejszych gałęzi naszej lokalnej gospodarki - w tym bardzo ważna i unikalna na skalę kraju turystyka prozdrowotna, z uwzględnieniem naszych wspaniałych uzdrowisk i sanatoriów, agroturystyki, Bałtowa… i szeregu innych miejscowości, które tak dynamicznie się rozwijają.

Dźwigamy także swoisty balast w postaci terenów poprzemysłowych, rzutujący na poziom lokalnej gospodarki – musimy sobie z nim poradzić i obrócić go na naszą korzyść. Mamy ogromny potencjał do wykorzystania – potencjał ekonomiczny, potencjał w wykształconych ludziach, w ich przygotowaniu zawodowym. Jestem głęboko przekonany, że te zapisy, które zrobiliśmy w naszej strategii i nowym programie, zabezpieczające rozwój gospodarki i przedsiębiorczości, zaowocują nowymi miejscami pracy i ożywieniem gospodarczym. Wierzę, że uda nam się jeszcze mocniej ożywić nasz region.

W przededniu wyborów życzę Polakom, abyśmy podejmowali rozważne decyzje, abyśmy przemyśleli, jak spożytkujemy tej jeden głos, który możemy oddać i jakie będą tego długotrwałe następstwa. Nie kierujmy się emocjami czy animozjami, lecz przede wszystkim dobrem - również tym lokalnym, patrząc przez pryzmat regionu. Traktujmy swoich jako przyjaciół – od wieków wiadomo, że swój swojego zrozumie. Ta pożądana przez wszystkich codzienna dbałość, zapobiegliwość, zaczyna się zawsze od swojego środowiska i od swojego podwórka i na tym gruncie jest osadzona. Urodzeni, żyjący, pracujący na danym terenie rozumieją jego potrzeby, znają słabsze i mocniejsze strony swojej „małej ojczyzny” i najlepiej zadbają o wspólne interesy żyjących tutaj.

Aktualności

Polecane strony

Zachęcam do odwiedzania kilku innych stron internetowych.